Stavební činnost

Naše firma poskytuje své služby již od r. 1992. Zákazníkům můžeme nabídnout skutečně komplexní služby v oblasti zateplení objektů. Realizace by představovala zateplení fasády např. kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střešního pláště resp. stropu posledního podlaží. U zateplení stropů lze použít některý ze sádrokartonových systémů spolu s tepelnými izolacemi na bázi čediče, skla nebo polystyrenu. Obdobným způsobem lze provést odizolování nevytápěných podzemních podlaží od vytápěných podlaží nadzemních. Současně s tím Vám zajistíme dodávku fasádních oken a dveří. Soubor těchto prací zajistí dokonalou kompletní rekonstrukci obálky objektu. Současně s vlastní realizací zateplených fasád a dalších opatření z oblasti zateplení objektu Vám zajistíme a dodáme kompletní projektovou přípravu, vypracování energetického auditu resp. posudku a zajistíme veškeré administrativní úkony potřebné pro obdržení dotace z Fondu životního prostředí v programu „Zelená úsporám“, včetně vyřízení bankovního úvěru.

V rámci stavebních projektů Vám rádi zajistíme odbornou konzultaci, návštěvu na místě realizace, posouzení stavu objektu a návrh nejlepšího řešení. Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a samotnou realizaci provedeme s pomocí našich plně kvalifikovaných pracovníků, včetně dodávky stavebního materiálu.

Používané materiály:

Fasádní polystyrén EPS 70 F – nejběžnější používaný izolační materiál na fasády s příznivým poměrem technických parametrů (tepelného odporu) a ceny. Hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m.K. Při poklepu na omítku slyšíme zvuk, který se podélně šíří a mnohdy přitahuje ptáky datlovitého typu.

Fasádní polystyrén s grafitem – šedočerné izolační desky nové generace se zlepšenými tepelně technickými parametry. Hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,031 W/m.K. Pro dosažení stejného tepelného odporu jako u běžného polystyrénu stačí použít menší tloušťku tohoto materiálu

Minerální izolace – materiály tohoto typu nabízejí vlastnosti nesrovnatelné s parametry obyčejného fasádního polystyrénu. Výhody lze vyjádřit celkem ve třech oblastech:

 • Difúzní otevřenost konstrukce: Minerálně vláknitou izolací izolované stěny „dýchají“, vlhkost může být postupně odvětrávána na rozdíl od polystyrénu, který tvoří difúzně uzavřenou slupku
 • Protihlukové vlastnosti: Vláknité materiály jsou materiály pohltivými a snižují tedy hladinu okolního hluku více než fasádní polystyrén
 • Protipožární vlastnosti: Minerálně vláknité izolace díky surovinám, ze kterých jsou vyráběny jsou nehořlavé a tím i konstrukce kam jsou uplatněny dosahují lepších hodnot požární odolnosti v porovnání s fasádním polystyrénen

Izolace

Minerální izolace jsou vyráběny ve dvou modifikacích: s podélným vláknem a s kolmým vláknem:

Izolace s podélným vláknem – desky o rozměrech 1000x600 nebo 1000x500 mm, hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,038 W/m.K

Izolace s kolmým vláknem – lamely o rozměrech 1000x200 nebo 1000x333 mm, hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,0042 W/m.K

Sádrokartonové stavební desky

poskytují rychlé, levné a kvalitní možnosti úpravy či změny interiéru vašeho bytu, půdy, kanceláře či jiných bytových a nebytových prostor. Materiál, ze kterého je sádrokarton vyroben je lehký, snadno manipulovatelný, proto se z něj snadno staví.

Sádrokarton se vyrábí lisováním sádrové hmoty mezi dva tuhé kartony, které po vysušení vytvoří tuhou stavební sádrokartonovou desku, jejíž další úpravou - potažením voděodolnou folií získáme voděodolnou sádrokartonovou desku. Sádrokarton má 30min požární odolnost – speciálním nátěrem získáme požární odolnost až 60 minut.

 • Sádrokarton lze použít několika způsoby – pro přímou úpravu – barvy, tapety nebo jako podklad pro obklady. Ve všech případech je nutné dodržet technické postupy dané výrobci jednotlivých matriálů používaných pro další úpravy sádrokartonových desek.
 • Povrchové úpravy sádrokartonu: jako první krok je vždy nutné celoplošné přetmelení, široké tmelení spár a vyhlazení povrchu v celé ploše, případně je potřeba tmelené plochy přebrousit. Základní nátěr sádrokartonu – penetrace – používáme materiály odpovídající následné povrchové úpravě.
 • Malování sádrokartonu – jako penetraci nelze použít zředěnou barvu ke konečné úpravě, používáme základní nátěrové hmoty ředitelné vodou.
 • Tapetování sádrokartonu – nanesením základního nátěru nebo jinou penetrací doporučenou výrobcem lepidla, zajistíme rovnoměrnou savost podkladu a zároveň umožníme případné odstranění tapety mokrou cestou v budoucnosti.
 • Natírání sádrokartonu – po zpenetrování podkladu použijeme nejlépe disperzní barvy na bázi akrylátu, aplikace válečkem, případně stříkáním.
 • Omítání sádrokartonu – je-li nutné sádrokarton omítat, aplikujeme sádrovou omítku a stěrky. Po zpenetrování lze nanášet tenkovrstvé nebo strukturované minerální nebo syntetické omítky.
 • Keramické obklady – jako podklad pro keramický obklad ve vlhkém prostředí se používá impregnovaná sádrokartonová deska – zelená. Samotný keramický obklad – zvlášť v místech předpokladu ostřikované vody – není zárukou ochrany před kapalnou vlhkostí. Proto je nutné ošetřit sádrokarton hydroizolačním nátěrem. Je obzvlášť důležité dbát na bezchybné provedení napojení a styků jednotlivých konstrukcí.Obklad se lepí flexibilními lepidly, nanáší se zubatou stěrkou. Plocha se spáruje spárovací hmotou, prostupy, kouty a napojení ploch se trvale utěsní pružným silikonovým tmelem s protiplísňovou úpravou.

Interiér lze upravit sádrokartonem např. při snížení nebo zateplení stropů, změně dispozic místností pomocí příček, vybudování půdních vestaveb, při instalace střešních oken...

Sádrokartonové desky mají speciální vlastnosti, dle přání zákazníka či nutnosti prostoru montujeme obyčejné, protipožární, voděodolné či akustické modré desky.

Výhody sádrokartonu:

 1. rychlá a snadná instalace sádrokartonu
 2. přesnost a jednoduché řezání sádrokartonových desek
 3. pevnost a odolnost sádrokartonu
 4. neomezení rozměry a snadná tvarovatelnost ( oblouky, vlny)
 5. moderní řešení interiérů - možnost realizace tam, kde nelze použít klasické zdivo
 6. ekologické řešení
 7. dlouhá doba životnosti sádrokartonu
 8. finanční dostupnost
 9. povrch sádrokartonu lze malovat, tapetovat i obkládat
 10. tepelně a zvukově izolační vlastnosti sádrokartonu

Realizace: 777 700 263

Na první pohled by se mohlo zdát, že technologie sádrokartonových konstrukcí je předurčena pro moderní stavebnictví, ale není tomu zdaleka tak. Naše firma i v minulosti této technologie použila i u staveb s významnou historií, jako například AVU Holešovice, kde SDK konstrukce nahrazovaly štukatérské prvky, klenby, oválná okna či opláštění kruhového schodiště.V případě gotického hradu v Litoměřicích upraveného na Svatostánek českého vinařství v kombinaci s obklady a minerálními podhledy Ecophon se vytvořil velmi elegantní interiér s vynikajícími akustickými i požárními vlastnostmi.

Montáž SDK – Odborná firma