Výhodný nákup stavebních materiálů za bezkonkurenční ceny Prodejna

Fasády

Naše firma poskytuje své služby již od r. 1992. Zákazníkům můžeme nabídnout skutečně komplexní služby v oblasti zateplení objektů. Realizace by představovala zateplení fasády např. kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střešního pláště resp. stropu posledního podlaží. U zateplení stropů lze použít některý ze sádrokartonových systémů spolu s  tepelnými izolacemi na bázi čediče, skla nebo polystyrenu. Obdobným způsobem lze provést odizolování nevytápěných podzemních podlaží od vytápěných podlaží nadzemních. Současně s tím Vám zajistíme dodávku fasádních oken a dveří. Soubor těchto prací zajistí dokonalou kompletní rekonstrukci obálky objektu.  Současně s vlastní realizací zateplených fasád a dalších opatření z oblasti zateplení objektu Vám zajistíme a dodáme  kompletní projektovou přípravu, vypracování energetického auditu resp. posudku a zajistíme  veškeré administrativní  úkony potřebné pro obdržení dotace z Fondu životního prostředí v programu „Zelená úsporám“, včetně vyřízení bankovního úvěru.

V rámci stavebních projektů  Vám rádi zajistíme odbornou konzultaci, návštěvu na místě realizace, posouzení stavu objektu a návrh nejlepšího řešení. Zdarma vypracujeme cenovou nabídku a samotnou realizaci provedeme s pomocí našich plně kvalifikovaných pracovníků, včetně dodávky stavebního materiálu.

Používané materiály:

Fasádní polystyrén EPS 70 F – nejběžnější používaný izolační materiál na fasády s příznivým poměrem technických parametrů (tepelného odporu) a ceny. Hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m.K. Při poklepu na omítku slyšíme zvuk, který se podélně šíří a mnohdy přitahuje ptáky datlovitého typu

Fasádní polystyrén s grafitem – šedočerné izolační desky nové generace se zlepšenými tepelně technickými parametry. Hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,031 W/m.K. Pro dosažení stejného tepelného odporu jako u běžného polystyrénu stačí použít menší tloušťku tohoto materiálu

Minerální izolace – materiály tohoto typu nabízejí vlastnosti nesrovnatelné s parametry obyčejného fasádního polystyrénu. Výhody lze vyjádřit celkem ve třech oblastech:

  • Difúzní otevřenost konstrukce: Minerálně vláknitou izolací izolované stěny „dýchají“, vlhkost může být postupně odvětrávána na rozdíl od polystyrénu, který tvoří difúzně uzavřenou slupku
  • Protihlukové vlastnosti: Vláknité materiály jsou materiály pohltivými a snižují tedy hladinu okolního hluku více než fasádní polystyrén
  • Protipožární vlastnosti:  Minerálně vláknité izolace díky surovinám, ze kterých jsou vyráběny jsou nehořlavé a tím i konstrukce kam jsou uplatněny dosahují lepších hodnot požární odolnosti v porovnání s fasádním polystyrénen

Izolace

Minerální izolace jsou vyráběny ve dvou modifikacích: s podélným vláknem a s kolmým vláknem:

Izolace s podélným vláknem – desky o rozměrech 1000x600 nebo 1000x500 mm, hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,038 W/m.K

Izolace s kolmým vláknem – lamely o rozměrech 1000x200 nebo 1000x333 mm, hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,0042 W/m.K

S výběrem materiálu Vám odborně poradíme a vše zařídíme:

777 700 263
608 772 202
257 810 606 vimat@vimat.cz

Naši partneři